Procés FSCat2012

Invitació a fer propostes (per distribuir) en PDF

El procés del Fòrum Social Català (FSCat) del 2012

Proposta aprovada a l’assemblea del FSCat del 28 gener:

1. UN NOU FORMAT: el procés FSCat 2012

El Fòrum Social Català (FSCat) ha estat una trobada bianual, realitzada el 2008 i el 2010, sorgida en el marc del Fòrum Social Mundial, que n’és el referent internacional. En les dues edicions anteriors el FSCat reuní desenes de grups i col·lectius per compartir el que estaven fent, de cara a establir contactes i potenciar xarxes per “comprendre les causes i conseqüències de la crisi i construir alternatives sostenibles i des de la base” amb una clara posició “Contra la seva crisi, les nostres solucions. Combatem la crisi canviant el sistema!”

Aquest 2012, en plena crisi global i sistèmica, amb les revolucions àrabs i amb l’eclosió del 15-M i la seva internacionalització, convoquem a un procés especial del FSCat amb una estructura diferent a la dels anys anteriors.

El calendari d’activitats del FSCat 2012 comença el dia 28 de gener amb una assemblea a les 11h del matí – on presentar aquest procés- i amb una gran manifestació que acabarà amb la lectura del manifest que convidarà la ciutadania a elaborar i fer propostes alternatives a les del capitalisme neoliberal del Fòrum Econòmic de Davos que s’estarà celebrant les mateixes dates.

A continuació, el Fòrum Social Català, durant tres mesos, promourà i acollirà tallers i assemblees en un procés de posada en comú de propostes de transformació social. Convidem tota la ciutadania i les organitzacions a expressar, compartir i aplicar propostes de canvi: PASSEM DE LA INDIGNACIÓ A L’ACCIÓ!

Aquest procés acabarà en una assemblea de l’FSCAT, el 5 i 6 de maig 2012, en que es decidirà com continuar el procés a la vista de les propostes recollides.

Aquesta edició del Fòrum Social Català vol per tant afavorir l’articulació de respostes i pràctiques mobilitzadores a l’actual sistema, construïdes conjuntament a Catalunya entre els moviments i grups socials, així com per la ciutadania conscient en general. Vol complementar la resistència i la indignació amb la proposta i l’acció.

Es per això que el Fòrum Social Català vol donar un enfocament propositiu a l’alçada dels grans reptes que vivim i vol generar respostes per acabar amb la dictadura del sistema financer que atempta contra tota mena de drets de la ciutadania i dels pobles, i això tant localment, com també globalment.

2. CALENDARI

Procés FSCat 2012: entre gener i maig 2012

A partir del

17 de gener

Adhesions al FSCat (enllaç a FSCat)

web

28 gener 11h

Assemblea del FSCat: Repensant els moviments socials. Llançament del procés FSCat 2012.

ÀgoraCat

17h

Mobilització conjunta a Barcelona sota el lema: “No a la dictadura financera. Aturem les retallades” que acabarà amb una crida convidant a participar en el procés del FSCat.

Plaça Catalunya

Barcelona

Del 29 de gener

al 23 de març

Presentació de “Propostes per fer possible un altre món” mitjançant un formulari e-mail o web (enllaç a FSCat)(vegis al final), on poder plasmar de forma clara els objectius i la resposta al problema tractat.

Web

e-mail

Simultàniament, per facilitar la participació es realitzaran Tallers de Propostes, si cal emmarcats en diferents eixos principals, per anar generant, compartint i millorant les propostes.Les activitats es faran en diferents indrets i també per internet. Cada col·lectiu que ho desitgi pot convocar tallers de propostes – nom, dia, lloc.. -i es publicaran al web.

Acordar espais

28, 30… de gener

Sessions sobre com fer Tallers de Propostes

 • Dissabte 28, en la segona part de l’assemblea

 • Dilluns 30 de gener, a les 18h (abans reunió Fscat)
 • Dimarts 31 a les 20h (en funció d’inscripcions)
 • Dissabte 4 a les 12h (en funció d’inscripcions)

ÀgoraCat

(?)

23 de març

Termini per presentar propostes (formulari mail o web)

web

24 de març

Sessió de Metodologia sobre les Assemblees de Propostes

Acordar espai

Del 25 de marc

al 4 de maig

Els participants es reuniran en assemblees, emmarcades en els diferents eixos que sorgeixin, per anar presentant i prioritzant les propostes presentades.Les activitats es faran en diferents indrets i també per internet.Aquestes setmanes es convocaran assemblees sobre cadascun dels eixos temàtics, per compartir les propostes presentades, segons els tipus i àmbit de les propostes. L’assemblea de cada eix temàtic la coordinarà el conjunt d’entitats més interessades i acorden/publiquen dia, llocs i horaris de l’assemblea. (no sols a Barcelona)

Acordar espais6

5 i 6 de maig

Assemblea general del FSCat 2012 per posar en comú les propostes amb més suport i fer el llançament de les diferents iniciatives i accions; Decisió de com continuar el procés.Concreció / suport a possibles accions pels dies d’acció global del 12 i el 15 de maig.

Acordar espai

3. METODOLOGIA

3.1. EIXOS TEMÀTICS DE REFERÈNCIA

Una primera proposta d’eixos, a mode orientatiu, que podran articular els tallers i les assemblees seran:

 • Drets ecològics: sobirania alimentaria, drets mediambientals, models energètics, us de l’aigua …

 • Drets polítics: democràcia participativa, radical, real… llibertats civils, democràcia representativa/sistema electoral, models organitzatius ciutadans, dret a la informació, dret autodeterminació…

 • Drets econòmics: democràcia econòmica, economia productiva sostenible vs economia especulativa, lluita contra el frau fiscal i contra els paradisos fiscals, fiscalitat estatal i internacional, banca publica, models productius, deute i auditoria,..

 • Drets socials: serveis i prestacions públiques / privatitzacions, gènere, patriarcat, drets culturals, drets laborals, habitatge, prestacions socials, rendes de ciutadania, drets de les persones migrades…

 • Drets culturals: comunicació, educació, recerca, produccions culturals, internet…

 • Cultura de pau: antimilitarisme, alternatives de defensa noviolenta, noviolència activa, no cooperació, desobediència civil…

 • Altres eixos que es generin en funció de propostes

Els eixos definitius es constituiran a partir del pes de les propostes concretes presentades sobre els diferents temes.

3.2. TIPUS DE PROPOSTES

sobre els diferents eixos i per a diferents àmbits (del local al global)

 • Propostes de vida alternativacol·lectiva (autogestionada)

 • Propostes de denúncia i resistència

 • Propostes de canvi de regles de joc (lleis, institucions,…)

 • Propostes de models alternatius al sistema (el més globals possibles)

 • Propostes d’accions comunes transformadores*

3.3. DINÀMIQUES

3.3.1. Dinamització, deliberació, suport i priorització

 • Als tallers es facilitarà la generació, la concreció i la formulació de les propostes, i també, quan sigui el cas, la possible lliure articulació entre elles. (Vg. Sessions de Com fer Tallers de Propostes)

 • A les assemblees es presentaran i es prioritzaran les propostes seguint uns formats i amb un temps aconsellats, en funció del nombre, dels tipus i d’àmbits de les propostes a tractar. Les propostes es podran prioritzar i comentar al web prèviament a cada assemblea, per facilitar el seu funcionament i la participació d’aquells que no puguin assistir-hi. (Vg. Sessions de Metodologia de les Assemblees de Propostes).

 • Les propostes es presentaran en l’assemblea de cada eix temàtic per polir-les, per establir sinergies, per complementar-les.. i per veure el grau de consens o de prioritat que obtenen per dur-les a terme.

 • Les propostes amb més suport, amb més prioritat, es presentaran a l’assemblea general final per ser recolzades i/o realitzades per totes les persones o organitzacions integrants del procés que ho desitgin.

 • En tot el procés, es tracta d’experimentar amb metodologies i eines provades la superació dels formats convencionals de participació presencial i a distància. Volem experimentar mètodes que permetin agilitar els processos i les reunions, de cara a concretar propostes i visualitzar graus de consens i prioritats.

3.3.2. Comissions del procés

Per facilitar el procés d’auto-organització cal comptar amb les següents comissions (amb un parell de facilitadors clars a triar en cadascuna) i amb un sistema de coordinació inter comissions:

Comissió de Metodologies, Dinamització i temàtica: preparar les dinàmiques i formar els dinamitzadors per fer els Tallers i les Assemblees, presencials i per internet. En funció de les tipus i sobretot dels temes de les propostes rebudes, articular les diferents assemblees, cercant entitats responsables de convocar-les.

Comissió de Logística, finançament i Calendari: en funció de les demandes i ofertes d’espais, articular el calendari, per evitar si és possible superposicions, i adequar els espais amb l’equipament necessari. Fer pressupost a partir de demandes de les altres comissions, aconseguir fer efectives les contribucions de les entitats, persones inscrites i donacions (web), gestionar els recursos i informar dels comptes.

Comissió de Comunicació i de participació a distància: disposar els mitjans per facilitar la participació a distància en el procés i en les seves activitats (formularis web, deliberació/priorització web, streaming tallers i assemblees..) Promoure el procés i les seves activitats, tot convidant les entitat adherides i les persones inscrites a fer i articular propostes, mitjançat llista correu, web, facebook, twitter… i mitjans de comunicació, especialment els propers

4. ESPAIS

Les activitats es faran en sales polivalents / diàfanes on reunir els tallers i les assemblees per afavorir una participació activa i evitar l’estructura de conferència que genera la sensació d’espectadors. Per acollir les diferents activitats, i en funció del nombre d’adhesions i d’inscripcions, calen sales petites, mitjanes i grans, ofertes per entitats i organitzacions. Aniria bé que les organitzacions aportin espais per acollir activitats:

Entre 10 i 20 sales per a unes 20-50 persones (pels tallers)

Entre 6 i 9 sales per a 100-200 persones (per assemblees d’eixos)

Una sala per a unes 1000 persones (per assemblea general final)

També es poden realitzar algunes de les activitats en l’espai públic.

Com participar en el procés FSCat 2012

Abans del 23 de març:

 1. Adherir-se com entitat o/i inscriure’s com a persona
 2. Col·laborar econòmicament en les despeses del procés del FSCat
 3. Presentar propostes i prendre part en els tallers

Entre el 25 de març i el 4 de maig:

 1. Prendre part en les assemblees de presentació, millora i suport de propostes de

El 5 i 6 de maig:

5. Participar en Assemblea final

Aquest mateix procés es pot fer, mitjançant la xarxa, de forma simultània i coordinada en les poblacions que ho proposin.

Vols participar?

Hi ha moltes maneres de participar al FSCat, per això convidem a persones i col·lectius a participar en la que més els interessi. Les tasques que estan obertes ara mateix són:

Suport: si sou d’un col·lectiu o organització sumeu-vos al procés fent públic la vostra adhesió per mostrar la implicació.

Inscripció: per estar al corrent de tot el procés i per prendre-hi part cal inscriure’s individualment.

Difusió: Participa a les campanyes de difusió, rebràs el material de difusió perquè puguis ajudar a arribar més lluny. Divulga el procés del FSCat per internet, els media, al carrer…

Organització: Col·labora en l’organització dels esdeveniments que estem preparant, tant a Barcelona com portant-los a d’altres poblacions:

 • acollir els participants (i formació per participar al procés)

 • dinamitzar de tallers i assemblees

 • redactar conclusions en directe i publicar les actes al web

 • retransmetre per streaming

 • coordinar la logística (espais, instal·lacions – so, pc, projector, internet..)

Programació: Saps programar o administrar webs? Ajuda’ns a millorar les eines de treball per a que siguin més àgils i ofereixin millors possibilitats. Ajuda a administrar i publicar els continguts al web, facebook…

Presentació de propostes: Aporta una proposta que tens en ment,  ja elaborada o posada en pràctica de manera que puguis contrastar-la o reforçar-les de cara a poder-la convertir en projecte.

Finançar l’autonomia del procés:Fer aportacions com a organització o/i individu (mira al web FSCat quotes recomanades segons tipus d’organització)

Tenim clar l’objectiu: fer possible un altre món


Procés del Fòrum Social Català 2012

Formulari de presentació de Propostes per fer possible un altre món

Nom de la proposta

Títol breu, clar i atractiu

Qui fa la proposta

Nom de la persona o col·lectiu que presenta la proposta

Correu-e de contacte

Web / blog / facebook… de referència

Què es proposa

Descripció de la proposta

Perquè cal, què vol resoldre, què espera aconseguir, a qui va adreçada…

En quin eix temàtic principal s’hi inscriu (a títol orientatiu) (desplegable llista d’eixos)

 • Drets ecològics: sobirania alimentaria, drets mediambientals, models energètics, us de l’aigua …

 • Drets polítics: democràcia participativa, radical, real… llibertats civils, democràcia representativa/sistema electoral, models organitzatius ciutadans, dret a la informació, dret autodeterminació…

 • Drets econòmics: democràcia econòmica, economia productiva sostenible vs economia especulativa, lluita contra el frau fiscal i contra els paradisos fiscals, fiscalitat estatal i internacional, banca publica, models productius, deute i auditoria,..

 • Drets socials: serveis i prestacions públiques / privatitzacions, gènere, patriarcat, drets culturals, drets laborals, habitatge, prestacions socials, rendes de ciutadania, drets de les persones migrades…

 • Drets culturals: comunicació, educació, recerca, produccions culturals, internet…

 • Cultura de pau: antimilitarisme, alternatives de defensa noviolenta, noviolència activa, no cooperació, desobediència civil…

 • Altres eixos ( ) (que es poden generar en funció de les propostes)

Tipus de proposta (desplegable)

 • Propostes de vida alternativacol·lectiva (autogestionada)

 • Propostes de denúncia i resistència

 • Propostes de canvi de regles de joc (lleis, institucions,…)

 • Propostes de models alternatius al sistema (el més globals possibles)

 • Propostes d’accions comunes transformadores*

Com es pot portar a terme la proposta

(mitjans, estratègies,…)

Tipus de mitjans per implantar la proposta

 • No cooperació (vagues, boicots…)

 • Desobediència civil (no obeir lleis, no pagar impostos…)

 • Construcció d’alternatives (generar altres formes de viure)

 • Altres (explicades en l’apartat anterior sobre mitjans i estratègies)

Quin tipus d’organitzacions poden implicar-s’hi

(o amb quines organitzacions voleu / acordeu tirar-la endavant)

En quin àmbit es vol aplicar: (desplegable)

 • Local / Comarcal

 • Nacional

 • Estatal

 • Regional / Continental

 • Mundial / Global*

Com pot participar la ciutadania

Quan temps necessita, en quin moment s’ha de llançar

Comentaris / Suggeriments

(* les propostes d’accions comunes que siguin d’àmbit global, qui vulgui les podrà presentar simultàniament a la consulta internacional ja en marxa del’ACT!

Un pensament a “Procés FSCat2012”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Un altre món és possible