Dubtes freqüents

Sobre aspectes generals

Què és el Fòrum Social Català? El FSCat és un espai de trobada obert, divers, plural, no confessional, no governamental i no partidari. És un espai d’intercanvi d’experiències, de debat, de mobilització i d’articulació d’entitats i de moviments socials que rebutgen el model actual de desenvolupament dels pobles i que es troben en un procés permanent de recerca i construcció d’alternatives. El FSCat no és una entitat ni una organització.

Quins són els objectius del FSCat? El FSCat pretén estimular la reflexió i l’acció a partir d’una democràcia veritablement participativa, pel que fa a les dinàmiques polítiques, econòmiques i socials actuals i proposar alternatives que se centren en l’atenció de les necessitats de l’ésser humà i del respecte a la natura. El FSCat vol articular de manera descentralitzada i en xarxa a entitats i moviments socials amb inquietuds similars, involucrats en accions locals i/o internacionals.

Quan es farà el FSCat? Enguany és un procés inciat el 28 de gener i que durarà fins els 5 i 6 de maig de 2012 amb una assemblea a Barcelona i de manera descentralitzada, prèviament amb actes propis de les assemblees, grups i fòrums locals.

Quins actes hi haurà al FSCat? Consulta el Programa a Calendari

On es farà el FSCat?  Els tallers i assemblees es celebraran als llocs on existeixi la iniciativa de fer aquestes d’activitats. S’informarà a la web del FSCat els espais on tindran lloc les activitats del FSCat.

Qui pot participar al FScat? La participació al procés d’organització del FSCat és oberta a totes les entitats i persones de la societat civil i els moviments socials que s’hi sentin identificades i s’hi vulguin implicar. Els organitzadors del FSCat s’encarreguen exclusivament de facilitar la realització de les activitats proposades i recollides a través dels processos participatius oberts del FSCat (assemblees, comissions, etc.).

Poden participar i proposar activitats totes les organitzacions, moviments socials i entitats de la societat civil que es declaren d’acord amb la Carta de Principis. Els ciutadans que no pertanyen a cap organització també poden participar al procés. El FSCat té la proposta de construcció d’altre món sense l’ús de la violència, raó per la qual no es permet la participació d’organitzacions que utilitzin la violència per aconseguir els seus objectius.

Hi ha una declaració final? El FSCat , igual que el Fòrum Social Mundial, no té caràcter decisori. Per tant, no promou oficialment campanyes, ni elabora declaracions finals.

Quin és l’àmbit territorial del FSCat? El FSCat neix amb la pretensió de fer-se extensiu a tots els Països Catalans. És una de les prioritats fer un esforç important d’extensió per donar a conèixer les característiques del procés del FSCat i instar a d’altres grups de tot el territori a sumar-se a la proposta. Tanmateix, es respectaran les dinàmiques i processos que ja hi ha a aquests territoris, acceptant en tot moment que puguin celebrar al mateix temps o quan vulguin els seus propis actes o fòrums socials.

Quin és l’ambit sectorial del FSCat? La participació al procés d’organització del FSCat és totalment oberta a totes les entitats i persones de la societat civil i els moviments socials que s’hi sentin identificades i s’hi vulguin implicar. L’única condició és respectar la Carta de Principis del FSM, en la que es basa el FSCat.

Sobre l’organització del FSCat

Quins són els contactes del FSCat? Pàgina web: http://www.forumsocialcatala.cat (http://fscat.blog.pangea.org/) E-mail d’informació genèrica: info@forumsocialcatala.cat (Podràs consultar aviat els contactes específics de les comissions a l’apartat “Organització”)

Qui organitza el Fòrum Social Català? La participació a l’organització del FSCat és totalment oberta i lliure. Els únics requisits que es demanen es corresponen amb la Carta de Principis del FSM, que en resum es refereixen al respecte de la diversitat, horitzontalitat i no dirigisme dels organitzadors, sense oblidar que ni els partits polítics, governs o organitzacions armades no poden formar part de l’organització del Fòrum.

Existeixen dues maneres de participar a l’organització del FSCat, una és a través de l’assemblea general del FSCat que es reuneix amb periodicitat setmanal a Plaça Catalunya 9, 4t 2a  (Cantonada amb Rambla Catalunya). Una altra manera de participar és fent-ho a les Comissions que s’han creat. Les comissions que actualment estan en funcionament són: la Comissió de Metodologia, la Comissió de Temàtica, la Comissió de Logística i Finançament, i la Comissió de Comunicació i la de Participació a distància.

Què es fa a les Comissions de Treball del FSCat? Totes les Comissions del FSCat tenen l’objectiu d’executar i desenvolupar les propostes i decisions de l’assemblea general del FSCat i fer propostes concretes a l’assemblea sobre els temes que treballen.

Sobre les activitats i la programació

Quin tipus d’activitats hi haurà? Les activitats seran Tallers de Propostes i Assemblees.

Fins quan puc presentar propostes? La data límit per rebre propostes és el 23 de març de 2012.

Un pensament a “Dubtes freqüents”

  1. Retroenllaç: WENDELL

Els comentaris estan tancats.

Un altre món és possible